Prijavi se

Pratite nas na facebook-u

Posljednje na forumu

  • No posts to display.

Tko je online

We have 3 guests and no members online

Završna konferencija projekta UP4C

Udruga DEŠA – Dubrovnik provodi projekt „Urban Planning 4 Citizens“, u partnerstvu s Institutom za GIS, Gradom Dubrovnikom, Odjelom za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Općinom Jakovlje i Zavodom CEKTRA iz Slovenije.

Projekt “Urban planning 4 citizens” je projekt kojim se želi na jed­nostavan i inovativan način približiti pojam prostornog planiranja, a ujedno uspostaviti komunikaciju između javnosti, organizacija civilnog društva (OCD) i jedinica lokalne samouprave (JLS).

Iako mehanizmi javnog sudjelovanja postoje, participacija javnosti je nedovoljna i nepravodobna, što proizlazi iz nedovoljno razvijene svijesti o važnosti prostornog planiranja za kvalitetu života, nepoznavanju mehanizama zahtijevanja svojih prava te nepristupačnosti i nerazumi­jevanju prostornih planova.

Prostorno planiranje kao interdisciplinarna djelatnost je institu­cionalni i tehnički oblik za upravljanje prostornom dimenzijom održivosti, kojom se na temelju procjene razvojnih mogućnosti u okvi­ru zadržavanja osobnosti prostora, zahtjeva zaštita prostora i očuvanja kakvoće okoliša, određuju namjene prostora/površina, uvjeti za razvoj djelatnosti i njihov razmještaj u prostoru, uvjeti za poboljšanje i urbanu obnovu izgrađenih područja te uvjeti za ostvarivanje planiranih zahvata u prostoru.

Dokumentima prostornog uređenja određuje se optimalan raspored ljudi, dobara i djelatnosti na teritoriju radi njihove optimalne upotrebe. Izrađuju se na temelju najrazličitijih pokazatelja, indikatora i informacija vezanih za određenu razinu administrativne jedinice. Geografski informacijski sustav (GIS) kao skup podataka, tehnologija i teorija koji sve informacije s prostornom komponentom stavljaju u jedinstveni kontekst, te stvaraju međusobno uzročno posljedične veze među objektima i pojavama u prostoru, najbolji je alat za upravljanje podacima u svrhu prostornog planiranja. Ne samo da olakšava donošenje odluka u procesima izrade prostornih planova, već se može koristiti i u svrhe osiguravanja pristupa javnosti, na vrlo jasan način. Sudjelovanje javnosti je temeljno načelo održivog razvoja, te je nužno kako bi se pomirili zahtjevi gospodarskog razvoja sa zaštitom okoliša i socijalnim zahtjevima, a u svrhu donošenja prihvatljivih odluka za sve strane.

Kako su OCD-i prepoznati kao “posrednici” između javnosti i lokalne vlasti, projekt je bio fokusiran na informiranje i izobrazbu OCD-a o ulozi i važnosti prostornog planiranja te njihovim pravima i mogućnostima ostvarenja istih, kako bi ta znanja mogli prenositi svojim članovima i korisnicima.

Projekt financira Europska unija u okviru IPA I. komponente – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, a sufinancira Ured za udruge Vlade RH, kroz poziv IPA 2011 Osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u jačanju transparentnosti i dobrog upravljanja u državnoj upravi RH.