Adria navigator

Karta Jadrana sa informacijama o ronilačkim centrima, sidrištima, marinama, benzinskim postajama, te ostalim informacijama za one koji svoje vrijeme provode na moru.

CRODolphins

CRODolphins - sustav nadzora dupina i ostalih morskih sisavaca. Sustav praćenja morskih sisavaca je napravljen s namjerom da se bilježe svi susreti i viđenja morskih sisavaca

Geoportal prostornih planova Istarske županije

U sklopu projekta GIS-a Istarske županije izrađen je web portal koji služi za pregledavanje prostornih planova

Dubrovnik - Gis

Grad Dubrovnik je otvorio svoj GIS preglednik na kojem se osim prostorno planske dokumentacije mogu vidjeti i katastarske čestice, te adresni model

GIS Jadrana

Gis jadrana sa servisnim informacijama o marinama, benzinskim postajama, sidrištima, servisima za plovila, te svjetionicima za najam autora Ivana Pašića.

Natura 2000 HR - konačni prijedlog

Interaktivna karta konačnog DZZP-ovog prijedloga Natura 2000. NATURA 2000 je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu. Kada Hrvatska postane članicom Europske unije svoju će bogatu biološku i krajobraznu raznolikost uključiti u tu ne ...

Pljusak - meteorološki podaci

Podaci o temperaturi, brzinu i smjeru vjetra, tlaku zraka i ostalim meteorološkim podacima sa  privatnih i javnih meteoroloških postaja diljem Hrvatske.

Katastar pčelinjaka i pčelinjih pašnjaka

Katastar pčelinjaka i pčelinjih pašnjaka Hrvatskog pčelarskog saveza

Pratite nas na facebook-u